Rekonstrukce, modernizace, adaptace

Díky dlouholeté činnosti a zkušenostem jsme schopni zrealizovat jakýkoliv Váš požadavek na rekonstrukci Vašeho bytu či domu ve velmi krátkém časovém horizontu a za výhodných cenových podmínek.

Zajišťujeme nejenom rekonstrukce bytového jádra, ale komplexní řešení rekonstrukce celého bytu na klíč. U celkových rekonstrukcí provádíme nové omítky, novou elektroinstalaci, vodoinstalaci, odpady, podlahy, stropy. Dodáváme nové okna a dveře.

Rekonstrukce bytového jádra zahrnuje:

 • vybourání stávajícího jádra, sanity a stávajících rozvodů vody a elektřiny
 • Odvoz vybourané stavební suti
 • Nové rozvody elektřiny
 • Pokládku obkladů a dlažeb
 • Montáž sádrokartonového podhledu
 • Pro více informací se stačí jen zeptat

  Proč rekonstruovat?

  Stará původní jádra jsou častým zdrojem plísní, které mohou způsobovat vážné zdravotní problémy.Z estetického i užitného hlediska zastaralá jádra nevyhovují základním standardům dnešního bydlení. Jediným smysluplným a trvalým řešením je kompletní rekonstrukce bytového jádra.

  Rozdíly mezi rekonstrukcí, modernizací, adaptací

 • Rekonstrukce
 • Rekonstrukce je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu.Pojem rekonstrukce se často chybně používá pro opravu.Protože rekonstrukce na rozdíl od opravy znamená vždy výraznou změnu existujícího stavu, je potřeba ji odpovědně zvažovat

 • Modernizace
 • Modernizace má význam především v bytech. Účelem je vylepšit funkčnost a praktičnost objektů za užití moderních technologií.

 • Adaptace
 • Adaptace znamená přestavbu pro nové funkční využítí a je provázena změnami dispozičního uspořádí a zpravidla i úpravou obvodové konstrukce (prorážení nebo zazdívání otvorů, zesilování vnitřních nebo obvodových nosných prvků apod.). V prostředí vesnic a malého města je častá zejména adaptace nevyužívaných hospodářských staveb (např. stodol) na obytné učely.